ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 01.12.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 01.12.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 01.12.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2022 r.
4 Uchwała nr LI/618/2022 z dnia 01.12.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.