ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 16.07.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Uchwała nr XXI/174/2020 z dnia 16.07.2020 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
3 Uchwała nr XXI/175/2020 z dnia 16.07.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu