ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 29.12.2020 wtorek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.12.2020 wtorek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2020 r.
3 Uchwała nr XXVI/234/2020 z dnia 29.12.2020 wtorek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035
4 Uchwała nr XXVI/235/2020 z dnia 29.12.2020 wtorek
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2021 rok