ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 23.02.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 23.02.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.02.2023 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2023 r.
4 Uchwała nr LV/659/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
5 Uchwała nr LV/660/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej
6 Uchwała nr LV/661/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Starego Miasta w Tczewie
7 Uchwała nr LV/662/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023
8 Uchwała nr LV/663/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia
9 Uchwała nr LV/664/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Tczewie
10 Uchwała nr LV/665/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
11 Uchwała nr LV/666/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.
12 Uchwała nr LV/667/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033
13 Uchwała nr LV/668/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 19 grudnia 2022 r.
14 Uchwała nr LV/669/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 grudnia 2022 r.
15 Uchwała nr LV/670/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 grudnia 2022 r.
16 Uchwała nr LV/671/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 stycznia 2023 r.
17 Uchwała nr LV/672/2023 z dnia 23.02.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej (z 17 stycznia 2023r.)