ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 25.04.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządku wraz ze zmianami z dnia 25.04.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Uchwała nr z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Suchostrzyckiej na działkach nr 37/18 i 372, obręb 5
4 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.04.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2019r.
5 Uchwała nr VII/53/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Tczewie przy ul. Tczewskich Saperów na działce nr 422/2, obręb 10
6 Uchwała nr VII/54/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
7 Uchwała nr VII/55/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Tczew
8 Uchwała nr VII/56/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
9 Uchwała nr VII/57/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia "Honorowy Obywatel Miasta Tczewa" w okresie kadencji 2018 - 2023
10 Uchwała nr VII/58/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok
11 Uchwała nr VII/59/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019 - 2033
12 Uchwała nr VII/60/2019 z dnia 25.04.2019 czwartek
w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa