ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 28.10.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 28.10.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.10.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 września 2021 r.
4 Uchwała nr z dnia 28.10.2021 czwartek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Jagiellońska-Rokicka w Tczewie
5 Uchwała nr XXXV/383/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa
6 Uchwała nr XXXV/384/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia uprawnień pasażerów do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów zbiorową komunikacją masową w Tczewie
7 Uchwała nr XXXV/385/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa
8 Uchwała nr XXXV/386/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
9 Uchwała nr XXXV/387/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
powierzenia spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie realizacji świadczenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym, celem wybudowania mieszkań w ramach sektora budownictwa społecznego i ich późniejszego wynajmu
10 Uchwała nr XXXV/388/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
11 Uchwała nr XXXV/389/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę Nr XIV/116/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki
12 Uchwała nr XXXV/390/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2021
13 Uchwała nr XXXV/391/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok
14 Uchwała nr XXXV/392/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2034
15 Uchwała nr XXXV/393/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
powierzenia Spółce Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie usługi realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Tczew związanej z inwestycją dotyczącą budownictwa mieszkaniowego na wynajem przy ul. Sadowej
16 Uchwała nr XXXV/394/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce Tczewskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków, wspólnoty samorządowej
17 Uchwała nr XXXV/395/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (23 września 2021r.)
18 Uchwała nr XXXV/396/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa ( z 29 września 2021r.)
19 Uchwała nr XXXV/397/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 30 września 2021r.)
20 Uchwała nr XXXV/398/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (12 października 2021r.)
21 Uchwała nr XXXV/399/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (13października 2021r.)
22 Uchwała nr XXXV/400/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (14 października 2021r.)
23 Uchwała nr XXXV/401/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia ( 12 października 2021r.)
24 Uchwała nr XXXV/402/2021 z dnia 28.10.2021 czwartek
pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (13 października 2021r.)