ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 30.09.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 30.09.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 sierpnia 2021 r.
4 Uchwała nr XXXIV/362/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie powierzenia spółce Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Tczewie zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej
5 Uchwała nr XXXIV/363/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
6 Uchwała nr XXXIV/364/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Piotrowo-Bajkowe w Tczewie
7 Uchwała nr XXXIV/365/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
8 Uchwała nr XXXIV/366/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021rok
9 Uchwała nr XXXIV/367/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej treści par. 108 Statutu Miasta Tczewa (z dnia 25 lipca 2021 r.)
10 Uchwała nr XXXIV/368/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej treści par. 92 ust. 5 Statutu Miasta Tczewa (z dnia 26 lipca 2021 r.)
11 Uchwała nr XXXIV/369/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
12 Uchwała nr XXXIV/370/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
13 Uchwała nr XXXIV/371/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
14 Uchwała nr XXXIV/372/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
15 Uchwała nr XXXIV/373/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
16 Uchwała nr XXXIV/374/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
17 Uchwała nr XXXIV/375/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
18 Uchwała nr XXXIV/376/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
19 Uchwała nr XXXIV/377/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
20 Uchwała nr XXXIV/378/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
21 Uchwała nr XXXIV/379/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
22 Uchwała nr XXXIV/380/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
23 Uchwała nr XXXIV/381/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi
24 Uchwała nr XXXIV/382/2021 z dnia 30.09.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi