ładowanie...

Dokumenty

1 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.02.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 stycznia 2019r.
2 Porządek z dnia 28.02.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Uchwała nr V/46/2019 z dnia 28.02.2019 czwartek
w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie
4 Uchwała nr V/47/2019 z dnia 28.02.2019 czwartek
w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Tczew