ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 26.01.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 26.01.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.01.2023 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 09 stycznia 2023 r.
4 Uchwała nr LIV/645/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
5 Uchwała nr LIV/646/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i pokrycie kosztów pogrzebu
6 Uchwała nr LIV/647/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
7 Uchwała nr LIV/648/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
8 Uchwała nr LIV/649/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Tczew
9 Uchwała nr LIV/650/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie na 2023 rok
10 Uchwała nr LIV/651/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
11 Uchwała nr LIV/652/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.
12 Uchwała nr LIV/653/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033
13 Uchwała nr LIV/654/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 listopada 2022 r.
14 Uchwała nr LIV/655/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 4 stycznia 2023r.)
15 Uchwała nr LIV/656/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 9 stycznia 2023r.)
16 Uchwała nr LIV/657/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 14 stycznia 2023r.)
17 Uchwała nr LIV/658/2023 z dnia 26.01.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 15 stycznia 2023r.)