ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 26.09.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 26.09.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad wraz ze zmianami
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.09.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 sierpnia 2019 r.
4 Uchwała nr XII/95/2019 z dnia 26.09.2019 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok
5 Uchwała nr XII/96/2019 z dnia 26.09.2019 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033
6 Uchwała nr XII/97/2019 z dnia 26.09.2019 czwartek
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa na 2020 rok
7 Uchwała nr XII/98/2019 z dnia 26.09.2019 czwartek
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych o charakterze społecznym na działkach nr 6/4 i 7/4 (obręb 4) oraz nr 220 (obręb 6) przy ul. Sadowej w mieście Tczew
8 Uchwała nr XII/99/2019 z dnia 26.09.2019 czwartek
w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Tczewa na lata 2016-2030
9 Uchwała nr XII/100/2019 z dnia 26.09.2019 czwartek
sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tczewie na uchwałę Nr L/445/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania