ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 02.12.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 02.12.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Uchwała nr XXXXVII/416/2021 z dnia 02.12.2021 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok