ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 24.11.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 24.11.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.11.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 października 2022 r.
4 Uchwała nr L/600/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022r.
5 Uchwała nr L/601/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033
6 Uchwała nr L/602/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
7 Uchwała nr L/603/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Tczew
8 Uchwała nr L/604/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej
9 Uchwała nr L/605/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
10 Uchwała nr L/606/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2023
11 Uchwała nr L/607/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2023 rok
12 Uchwała nr L/608/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Tczewa
13 Uchwała nr L/609/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 15 października2022 r.)
14 Uchwała nr L/610/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 16 października 2022 r.)
15 Uchwała nr L/611/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie (z 24 października 2022 r.)
16 Uchwała nr L/612/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie (z 25 października 2022 r.)
17 Uchwała nr L/613/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 02 listopada 2022 r.)
18 Uchwała nr L/614/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 05 listopada 2022 r.)
19 Uchwała nr L/615/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 06 listopada 2022 r.)
20 Uchwała nr L/616/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 08 listopada 2022 r.)
21 Uchwała nr L/617/2022 z dnia 24.11.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 16 września 2022 r.