ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 25.02.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.02.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 stycznia 2021 r.
3 Uchwała nr XXVIII/244/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa - Nowodworcowa w Tczewie
4 Uchwała nr XXVIII/245/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Tczew na lata 2021-2025"
5 Uchwała nr XXVIII/246/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
6 Uchwała nr XXVIII/247/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia woli zawiązania spółki prawa handlowego na rzecz realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa kompleksu basenów w Tczewie"
7 Uchwała nr XXVIII/248/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Północ" Sp. z o.o.
8 Uchwała nr XXVIII/249/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN - Północ" Sp. z o. o.
9 Uchwała nr XXVIII/250/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości położonych w Tczewie, zabudowanych garażami
10 Uchwała nr XXVIII/251/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie przyjęcia do realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z podsumowaniem
11 Uchwała nr XXVIII/252/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie przyjęcia Polityki rowerowej miasta Tczewa do 2030 roku
12 Uchwała nr XXVIII/253/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tczewa na lata 2021-2027
13 Uchwała nr XXVIII/254/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 22 stycznia 2021 r.)
14 Uchwała nr XXVIII/255/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego działalności Rady Miejskiej w Tczewie (z dnia 18 stycznia 2021 r. )
15 Uchwała nr XXVIII/256/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego działalności Rady Miejskiej w Tczewie (z dnia 31 stycznia 2021 r. )
16 Uchwała nr XXVIII/257/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 02 lutego 2021 r.)
17 Uchwała nr XXVIII/258/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 05 lutego 2021 r.)
18 Uchwała nr XXVIII/259/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 07 lutego 2021 r.)
19 Uchwała nr XXVIII/260/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 08 lutego 2021 r.)
20 Uchwała nr XXVIII/261/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 09 lutego 2021 r.)
21 Uchwała nr XXVIII/262/2021 z dnia 25.02.2021 czwartek
w sprawie przekazania petycji według właściwości szczepionki (z dnia 11 stycznia 2021 r. )