ładowanie...

Dokumenty

1 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.11.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 października 2021 r.
2 Zmiany do Porządku obrad z dnia 25.11.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
3 Porządek z dnia 25.11.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
4 Uchwała nr XXXVI/403/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2022 rok w mieście Tczewie
5 Uchwała nr XXXVI/404/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2022 rok
6 Uchwała nr XXXVI/405/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie
7 Uchwała nr XXXVI/406/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
8 Uchwała nr XXXVI/407/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Tczewa
9 Uchwała nr XXXVI/408/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
10 Uchwała nr XXXVI/409/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
11 Uchwała nr XXXVI/410/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok
12 Uchwała nr XXXVI/411/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2034
13 Uchwała nr XXXVI/412/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 29 października 2021r.)
14 Uchwała nr XXXVI/413/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (z 4 listopada 2021 r.)
15 Uchwała nr XXXVI/414/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (z 10 listopada 2021 r.)
16 Uchwała nr XXXVI/415/2021 z dnia 25.11.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia ilości kursów autobusów na linii nr 4 kursujących przez przystanek przy firmie Flextronics International Poland Sp. z o. o ( z dnia 14 października 2021 r.)