ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 27.08.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.08.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 16 lipca 2020 r.
3 Uchwała nr XXII/176/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławników do sądów powszechnych i ustalenia regulaminu tajnego głosowania - wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie
4 Uchwała nr XXII/177/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek GŁOSOWANIE TAJNE
w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych - wybory uzupełniające do Sądu Rejonowego w Tczewie (głosowanie tajne)
5 Uchwała nr XXII/178/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
6 Uchwała nr XXII/179/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Miejska Tczew oraz warunków i zasad korzystania z nich przez przewoźników i operatorów wraz ze stawkami opłat
7 Uchwała nr XXII/180/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze
8 Uchwała nr XXII/181/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2020/2021
9 Uchwała nr XXII/182/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Honda Accord nr rej. FZA97VK, nr VIN SHHCF 15200U003963
10 Uchwała nr XXII/183/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Audi 80 nr rej. GTC71PT, nr VIN WAUZZZ8CZRA058191
11 Uchwała nr XXII/184/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie przejęcia na własność Gminy Miejskiej Tczew porzuconego pojazdu marki Renault Chamade nr rej. GTC49KT, nr VIN VF1L5370503146015
12 Uchwała nr XXII/185/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Tczew przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Tczew
13 Uchwała nr XXII/186/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie przyjęcia do realizacji "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Tczewa"
14 Uchwała nr XXII/187/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
15 Uchwała nr XXII/188/2020 z dnia 27.08.2020 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2033