ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 28.01.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.01.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2020 r.
3 Uchwała nr XXVII/236/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia Korekty Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 -2023
4 Uchwała nr XXVII/237/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2021 rok
5 Uchwała nr XXVII/238/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie z dnia 21 grudnia 2020r. (M. L.)
6 Uchwała nr XXVII/239/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
7 Uchwała nr XXVII/240/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego obniżenia ilości oddanej krwi uprawniającej do bezpłatnych przejazdów zbiorową komunikacja masową, Tczewa
8 Uchwała nr XXVII/241/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 7 grudnia 2020r.)
9 Uchwała nr XXVII/242/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 17 grudnia 2020r.)
10 Uchwała nr XXVII/243/2021 z dnia 28.01.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z dnia 12 stycznia 2021 r.)