ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 29.08.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 29.08.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad wraz ze zmianami
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.08.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2019 r.
4 Uchwała nr XI/85/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydatach na ławników
5 Uchwała nr XI/86/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Tczew
6 Uchwała nr XI/87/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie przyjęcia Regulaminu programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Tczew"
7 Uchwała nr XI/88/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
8 Uchwała nr XI/89/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli
9 Uchwała nr XI/90/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Miasta Tczew pod nazwą: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tczewie
10 Uchwała nr XI/91/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie skargi na działalność dyrektora TCSiR w Tczewie
11 Uchwała nr XI/92/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
12 Uchwała nr XI/93/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
13 Uchwała nr XI/94/2019 z dnia 29.08.2019 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032