ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 27.04.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 27.04.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.04.2023 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2023 r.
4 Uchwała nr LVII/682/2023 z dnia 27.04.2023 czwartek
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
5 Uchwała nr LVII/683/2023 z dnia 27.04.2023 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo - usługowego w rejonie ulicy Malinowskiej w Tczewie
6 Uchwała nr LVII/684/2023 z dnia 27.04.2023 czwartek
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023r.