ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 27.10.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 27.10.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.10.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2022 r.
4 Uchwała nr XLIX/583/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023
5 Uchwała nr XLIX/584/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie przy ulicy Czatkowskiej i Działkowej w Tczewie
6 Uchwała nr XLIX/585/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa
7 Uchwała nr XLIX/586/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie
8 Uchwała nr XLIX/587/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagradzania nauczycieli
9 Uchwała nr XLIX/588/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
10 Uchwała nr XLIX/589/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022r.
11 Uchwała nr XLIX/590/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033
12 Uchwała nr XLIX/591/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
13 Uchwała nr XLIX/592/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 20 września 2022 r.)
14 Uchwała nr XLIX/593/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 28 września 2022 r.)
15 Uchwała nr XLIX/594/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ( z 06 października 2022 r.)
16 Uchwała nr XLIX/595/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.( z 07 października 2022 r.)
17 Uchwała nr XLIX/596/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 09 października 2022 r.),
18 Uchwała nr XLIX/597/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 10 października 2022 r.),
19 Uchwała nr XLIX/598/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 12 października 2022 r.),
20 Uchwała nr XLIX/599/2022 z dnia 27.10.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 sierpnia 2022 r.