ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 30.06.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 30.06.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.06.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 maj 2022 r.
4 Uchwała nr XLVI/500/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Tczewa
5 Uchwała nr XLVI/501/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2021 rok
6 Uchwała nr XLVI/502/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Tczewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok
7 Uchwała nr XLVI/503/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 rok
8 Uchwała nr XLVI/504/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2034
9 Uchwała nr XLVI/505/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie wydzielonych rachunków jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Tczew oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach
10 Uchwała nr XLVI/506/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowego Centrum Usługowego przy ul. Wojska Polskiego w Tczewie
11 Uchwała nr XLVI/507/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele składowania odpadów stałych
12 Uchwała nr XLVI/508/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Tczewie (953.000,00)
13 Uchwała nr XLVI/509/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedziba w Tczewie (2 568 000,00)
14 Uchwała nr XLVI/510/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej (z 23 maja 2022r.)
15 Uchwała nr XLVI/511/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2022 r.
16 Uchwała nr XLVI/512/2022 z dnia 30.06.2022 czwartek
w sprawie powołania radnego Czesława Roczyńskiego do składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023