ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 27.01.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 27.01.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.01.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2022 r.
4 Uchwała nr XXXIX/444/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
5 Uchwała nr XXXIX/445/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Tczewie
6 Uchwała nr XXXIX/446/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Tczew
7 Uchwała nr XXXIX/447/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przystani nad Wisłą w Tczewie
8 Uchwała nr XXXIX/448/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu przy ulicy Warsztatowej w Tczewie
9 Uchwała nr XXXIX/449/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2022 rok
10 Uchwała nr XXXIX/450/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie przedłużenia kontroli Komisji Rewizyjnej
11 Uchwała nr XXXIX/451/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 rok
12 Uchwała nr XXXIX/452/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVIII/419/2021 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 grudnia 2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
13 Uchwała nr XXXIX/453/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (skarga z 03 stycznia 2022 r.)
14 Uchwała nr XXXIX/454/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (skarga z 5 stycznia 2022 r.)
15 Uchwała nr XXXIX/455/2022 z dnia 27.01.2022 czwartek
w sprawie uznania Rady Miejskiej w Tczewie organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości (skarga z 5 stycznia 2022 r. - wpł. do BRM 12 stycznia 2022 r. od Wojewody).