ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 26.05.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 26.05.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.05.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
4 Uchwała nr XLV/497/2022 z dnia 26.05.2022 czwartek
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5 Uchwała nr XLV/498/2022 z dnia 26.05.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.
6 Uchwała nr XLV/499/2022 z dnia 26.05.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2034