ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 29.04.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.04.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 marca 2021 r.
3 Uchwała nr XXX/280/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Tczew
4 Uchwała nr XXX/281/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
5 Uchwała nr XXX/282/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa
6 Uchwała nr XXX/283/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok
7 Uchwała nr XXX/284/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035
8 Uchwała nr XXX/285/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
przyjęcia Programu "Karta Mieszkańca Tczewa"
9 Uchwała nr XXX/286/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
10 Uchwała nr XXX/287/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
11 Uchwała nr XXX/288/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
12 Uchwała nr XXX/289/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
13 Uchwała nr XXX/290/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
14 Uchwała nr XXX/291/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
15 Uchwała nr XXX/292/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
16 Uchwała nr XXX/293/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
17 Uchwała nr XXX/294/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
18 Uchwała nr XXX/295/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
19 Uchwała nr XXX/296/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
20 Uchwała nr XXX/297/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
21 Uchwała nr XXX/298/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia wniosku dotyczącego działalności Rady Miejskiej w Tczewie
22 Uchwała nr XXX/299/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa
23 Uchwała nr XXX/300/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia wniosku dotyczącego działalności Rady Miejskiej w Tczewie
24 Uchwała nr XXX/301/2021 z dnia 29.04.2021 czwartek
rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa