ładowanie...

Dokumenty

1 Porządek z dnia 09.05.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
2 Uchwała nr VIII/61/2019 z dnia 09.05.2019 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla "Dominiki", a w szczególności dla działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6, 50/8, 212/35, 212/34 wspólnego przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych
3 Uchwała nr VIII/62/2019 z dnia 09.05.2019 czwartek
w sprawie skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji