ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 26.08.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 26.08.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26.08.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2021 r.
4 Uchwała nr XXXIII/332/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2021/2022
5 Uchwała nr XXXIII/333/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tczewie na terenie Gminy Miejskiej Tczew
6 Uchwała nr XXXIII/334/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia na rzecz utworzenia Klastra Energii Pelplin
7 Uchwała nr XXXIII/335/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, na rzecz użytkownika wieczystego
8 Uchwała nr XXXIII/336/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Północ" Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
9 Uchwała nr XXXIII/337/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok
10 Uchwała nr XXXIII/338/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035
11 Uchwała nr XXXIII/339/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie
12 Uchwała nr XXXIII/ /2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku z 31 maja 2021r. - (pomniki przyrody)
13 Uchwała nr XXXIII/340/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku z 07 czerwca 2021 r. - ( nazwa ronda)
14 Uchwała nr XXXIII/341/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
15 Uchwała nr XXXIII/342/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
16 Uchwała nr XXXIII/343/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
17 Uchwała nr XXXIII/344/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
18 Uchwała nr XXXIII/345/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
19 Uchwała nr XXXIII/346/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
20 Uchwała nr XXXIII/347/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
21 Uchwała nr XXXIII/348/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie
22 Uchwała nr XXXIII/349/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
23 Uchwała nr XXXIII/350/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
24 Uchwała nr XXXIII/351/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
25 Uchwała nr XXXIII/352/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
26 Uchwała nr XXXIII/353/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
27 Uchwała nr XXXIII/354/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
28 Uchwała nr XXXIII/355/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
29 Uchwała nr XXXIII/356/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
30 Uchwała nr XXXIII/357/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
31 Uchwała nr XXXIII/358/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
32 Uchwała nr XXXIII/359/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
33 Uchwała nr XXXIII/360/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
34 Uchwała nr XXXIII/361/2021 z dnia 26.08.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa