ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 30.04.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.04.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 lutego 2020 r.
3 Uchwała nr XVIII/151/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
4 Uchwała nr XVIII/152/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości
5 Uchwała nr XVIII/153/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania i udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych przypadających Gminie Miejskiej Tczew za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
6 Uchwała nr XVIII/154/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
7 Uchwała nr XVIII/155/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa
8 Uchwała nr XVIII/156/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020 - 2023
9 Uchwała nr XVIII/157/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2020 rok
10 Uchwała nr XVIII/158/2020 z dnia 30.04.2020 czwartek
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034