ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 25.03.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25.03.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2021 r.
3 Uchwała nr XXIX/263/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2021r.
4 Uchwała nr XXIX/264/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Tczewa
5 Uchwała nr XXIX/265/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 rok
6 Uchwała nr XXIX/266/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2035
7 Uchwała nr XXIX/267/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Tczewie przy ul. Władysława Jurgo oraz o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty
8 Uchwała nr XXIX/268/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących przedmiot prawa własności Gminy Miejskiej Tczew, położonych w Tczewie przy ul. Szkolnej na rzecz Gminy Tczew
9 Uchwała nr XXIX/269/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa ( z 11.02.2021r.)
10 Uchwała nr XXIX/270/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa ( z 16.02.2021r.)
11 Uchwała nr XXIX/271/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa ( z 31.01.2021r.)
12 Uchwała nr XXIX/272/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa ( z 24.02.2021r.)
13 Uchwała nr XXIX/273/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie skargi na działalność Dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji (11.03.2021r.)
14 Uchwała nr XXIX/274/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (05.03.2021r.)
15 Uchwała nr XXIX/275/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (06.03.2021r.)
16 Uchwała nr XXIX/276/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (07.03.2021r)
17 Uchwała nr XXIX/277/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego działalności Rady Miejskiej w Tczewie (28.02.2021r.)
18 Uchwała nr XXIX/278/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji w części dotyczącej zainicjowania i kontynuowania wprowadzenia zmiany w zakresie sposobu usprawnienia porozumiewania się, poprzez ujednolicenie konwencji pisania daty w pismach podpisywanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (26.01.2021 r.)
19 Uchwała nr XXIX/279/2021 z dnia 25.03.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zainicjowania i kontunuowania wprowadzenia zmiany w istniejącym stanie prawa miejscowego (13.02.2021 r.)