ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 30.05.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji z dnia 16.05.2019
2 Porządku wraz ze zmianami z dnia 30.05.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.05.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 kwietnia 2019r. oraz 9 maja 2019r.
4 Uchwała nr IX/63/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"
5 Uchwała nr IX/64/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
6 Uchwała nr IX/65/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2030
7 Uchwała nr IX/66/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie zadeklarowania włączenia się Gminy Miejskiej Tczew we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej
8 Uchwała nr IX/67/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
9 Uchwała nr IX/68/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Starogard Gdański
10 Uchwała nr IX/69/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok
11 Uchwała nr IX/70/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
12 Uchwała nr IX/71/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2032
13 Uchwała nr IX/72/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez przedsiębiorców prowadzących placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w Tczewie
14 Uchwała nr IX/73/2019 z dnia 30.05.2019 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitali Tczewskich S.A.