ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 30.03.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 30.03.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.03.2023 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2023 r.
4 Uchwała nr LVI/673/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
5 Uchwała nr LVI/674/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
6 Uchwała nr LVI/675/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew w 2023
7 Uchwała nr LVI/676/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2023,
8 Uchwała nr LVI/677/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.
9 Uchwała nr LVI/678/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033
10 Uchwała nr LVI/679/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21 lutego 2023 r.
11 Uchwała nr LVI/680/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 28 lutego 2023 r.
12 Uchwała nr LVI/681/2023 z dnia 30.03.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 marca 2023 r.