ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 19.12.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.12.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 listopada 2019 r.
3 Uchwała nr XV/123/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok
4 Uchwała nr XV/124/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2031
5 Uchwała nr XV/125/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
6 Uchwała nr XV/126/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
7 Uchwała nr XV/127/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ma lata 2020 - 2024 dla Gminy Miejskiej Tczew
8 Uchwała nr XV/128/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miejskiej Tczew Klubu Senior+
9 Uchwała nr XV/129/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie w roku szkolnym 2019/2020 w celu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dziecka do placówki oświatowej
10 Uchwała nr XV/130/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
11 Uchwała nr XV/131/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2020-2034
12 Uchwała nr XV/132/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2020 rok
13 Uchwała nr XV/133/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
14 Uchwała nr XV/134/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 rok
15 Uchwała nr XV/135/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok
16 Uchwała nr XV/136/2019 z dnia 19.12.2019 czwartek
w sprawie nadania Panu Tadeuszowi Galińskiemu Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"