ładowanie...

Dokumenty

1 Porządek z dnia 28.03.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.03.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 lutego 2019r.
3 Uchwała nr VI/48/2019 z dnia 28.03.2019 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2019 rok
4 Uchwała nr VI/49/2019 z dnia 28.03.2019 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2019-2033
5 Uchwała nr VI/50/2019 z dnia 28.03.2019 czwartek
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa
6 Uchwała nr VI/51/2019 z dnia 28.03.2019 czwartek
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2019
7 Uchwała nr VI/52/2019 z dnia 28.03.2019 czwartek
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Tczew