ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 27.05.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27.05.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwiecień 2021 r.
3 Uchwała nr XXXI/302/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
4 Uchwała nr XXXI/303/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia
5 Uchwała nr XXXI/304/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Tczewie
6 Uchwała nr XXXI/305/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego działalności Rady Miejskiej w Tczewie
7 Uchwała nr XXXI/306/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
8 Uchwała nr XXXI/307/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
9 Uchwała nr XXXI/308/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
w sprawie przekazania skargi według właściwości
10 Uchwała nr XXXI/309/2021 z dnia 27.05.2021 czwartek
w sprawie przekazania skargi według właściwości