ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 29.09.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 29.09.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29.09.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 sierpnia 2022 r.
4 Uchwała nr XLVIII/531/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2022-2026,
5 Uchwała nr XLVIII/532/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa,
6 Uchwała nr XLVIII/533/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 rok,
7 Uchwała nr XLVIII/534/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033,
8 Uchwała nr XLVIII/535/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2022,
9 Uchwała nr XLVIII/536/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Opiekuńczego
10 Uchwała nr XLVIII/537/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 sierpnia 2022 r.,
11 Uchwała nr XLVIII/538/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego działalności Rady Miejskiej w Tczewie (z 15 sierpnia 2022),
12 Uchwała nr XLVIII/539/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Tczewie ( skarga z 22 sierpnia 2022 r.),
13 Uchwała nr XLVIII/540/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa ( z 27 sierpnia 2022r.),
14 Uchwała nr XLVIII/541/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa ( z 28 sierpnia 2022r.),
15 Uchwała nr XLVIII/542/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( z 30 sierpnia 2022 r.),
16 Uchwała nr XLVIII/543/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( z 31 sierpnia 2022 r.),
17 Uchwała nr XLVIII/544/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( z 01 września 2022 r.),
18 Uchwała nr XLVIII/545/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 1 z 02 września 2022 r.),
19 Uchwała nr XLVIII/546/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 2 z 02 września 2022 r.),
20 Uchwała nr XLVIII/547/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 3 z 02 września 2022 r.),
21 Uchwała nr XLVIII/548/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 4 z 02 września 2022 r.),
22 Uchwała nr XLVIII/549/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 5 z 02 września 2022 r.),
23 Uchwała nr XLVIII/550/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 6 z 02 września 2022 r.),
24 Uchwała nr XLVIII/551/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 7 z 02 września 2022 r.),
25 Uchwała nr XLVIII/552/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 8 z 02 września 2022 r.),
26 Uchwała nr XLVIII/553/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 9 z 02 września 2022 r.),
27 Uchwała nr XLVIII/554/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 10 z 02 września 2022 r.),
28 Uchwała nr XLVIII/555/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 11 z 02 września 2022 r.),
29 Uchwała nr XLVIII/556/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 12 z 02 września 2022 r.),
30 Uchwała nr XLVIII/557/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 13 z 02 września 2022 r.),
31 Uchwała nr XLVIII/558/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 1 z 03 września 2022 r.),
32 Uchwała nr XLVIII/559/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 2 z 03 września 2022 r.),
33 Uchwała nr XLVIII/560/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 3 z 03 września 2022 r.),
34 Uchwała nr XLVIII/561/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 4 z 03 września 2022 r.),
35 Uchwała nr XLVIII/562/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 5 z 03 września 2022 r.),
36 Uchwała nr XLVIII/563/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 6 z 03 września 2022 r.)
37 Uchwała nr XLVIII/564/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 7 z 03 września 2022 r.),
38 Uchwała nr XLVIII/565/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 8 z 03 września 2022 r.),
39 Uchwała nr XLVIII/566/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 9 z 03 września 2022 r.),
40 Uchwała nr XLVIII/567/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr10 z 03 września 2022 r.),
41 Uchwała nr XLVIII/568/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 11 z 03 września 2022 r.),
42 Uchwała nr XLVIII/569/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 12 z 03 września 2022 r.),
43 Uchwała nr XLVIII/570/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 13 z 03 września 2022 r.),
44 Uchwała nr XLVIII/571/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 14 z 03 września 2022 r.),
45 Uchwała nr XLVIII/572/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 15 z 03 września 2022 r.),
46 Uchwała nr XLVIII/573/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 16 z 03 września 2022 r.),
47 Uchwała nr XLVIII/574/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 17 z 03 września 2022 r.),
48 Uchwała nr XLVIII/575/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 18 z 03 września 2022 r.),
49 Uchwała nr XLVIII/576/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 19 z 03 września 2022 r.),
50 Uchwała nr XLVIII/577/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 1 z 05 września 2022 r.),
51 Uchwała nr XLVIII/578/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 2 z 05 września 2022 r.),
52 Uchwała nr XLVIII/579/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 3 z 05 września 2022 r.),
53 Uchwała nr XLVIII/580/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 4 z 05 września 2022 r.),
54 Uchwała nr XLVIII/581/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie ( Nr 5 z 05 września 2022 r.),
55 Uchwała nr XLVIII/582/2022 z dnia 29.09.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 13 września 2022r.).