ładowanie...

Dokumenty

1 Porządek z dnia 31.01.2019 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
2 Uchwała nr IV/38/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Miejskiej Tczew
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31.01.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 grudnia 2018r.
4 Uchwała nr IV/39/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych dla miasta Tczewa
5 Uchwała nr IV/45/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie powołania Iwony Nitza do osobowych składów stałych komisji Rady Miejskiej w Tczewie na okres kadencji 2018-2023
6 Uchwała nr IV/42/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie sprzedaży 1/4 udziału w nieruchomości lokalowej wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej
7 Uchwała nr IV/41/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenów Gminy Miejskiej Tczew na lata 2019-2021
8 Uchwała nr IV/40/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w mieście Tczewie
9 Uchwała nr IV/44/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2019 rok
10 Uchwała nr IV/43/2019 z dnia 31.01.2019 czwartek
w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa