ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 31.08.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 31.08.2023 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31.08.2023 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2023 r.
4 Uchwała nr LX/712/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku informacji o kandydacie na ławnika
5 Uchwała nr LX/713/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie uchylenia uchwały XLVII/405/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tczewa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
6 Uchwała nr LX/714/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie ustalenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu, obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miejską Tczew
7 Uchwała nr LX/715/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania
8 Uchwała nr LX/716/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych
9 Uchwała nr LX/717/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 rok
10 Uchwała nr LX/718/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033,
11 Uchwała nr LX/719/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (23 czerwca 2023 r.)
12 Uchwała nr LX/720/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (22 czerwca 2023 r.)
13 Uchwała nr LX/721/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (29 czerwca 2023r.)
14 Uchwała nr LX/722/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (30 czerwca 2023r.)
15 Uchwała nr LX/723/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (1 lipca 2023 r.)
16 Uchwała nr LX/724/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (5 lipca 2023 r.)
17 Uchwała nr LX/725/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (9 lipca 2023 r.)
18 Uchwała nr LX/726/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (16 lipca 2023 r.)
19 Uchwała nr LX/727/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (21 lipca 2023r.)
20 Uchwała nr LX/728/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (26 lipca 2023r.)
21 Uchwała nr LX/729/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (26 lipca 2023r.)
22 Uchwała nr LX/730/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (28 lipca 2023r.)
23 Uchwała nr LX/731/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (29 lipca 2023r.)
24 Uchwała nr LX/732/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (30 lipca 2023r.)
25 Uchwała nr LX/733/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (1 sierpnia 2023r.)
26 Uchwała nr LX/734/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (2 sierpnia 2023r.)
27 Uchwała nr LX/735/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (8 sierpnia 2023r.)
28 Uchwała nr LX/736/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 lipca 2023r.
29 Uchwała nr LX/737/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2023 r.
30 Uchwała nr LX/738/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 sierpnia 2023 r.
31 Uchwała nr LX/739/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 sierpnia 2023 r.
32 Uchwała nr LX/740/2023 z dnia 31.08.2023 czwartek
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku