ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 28.12.2022 Środa
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 28.12.2022 Środa
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.12.2022 Środa
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 1 grudnia 2022 r.
4 Uchwała nr LII/619/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022r.
5 Uchwała nr LII/620/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033
6 Uchwała nr LII/621/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022
7 Uchwała nr LII/622/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
8 Uchwała nr LII/623/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
9 Uchwała nr LII/624/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok
10 Uchwała nr LII/625/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 rok
11 Uchwała nr LII/626/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2023 rok
12 Uchwała nr LII/627/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie nadania Panu Andrzejowi Merchelowi Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
13 Uchwała nr LII/628/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie nadania Panu Ryszardowi Kruży Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
14 Uchwała nr LII/629/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie nadania Panu Januszowi Landowskiemu Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
15 Uchwała nr LII/630/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033
16 Uchwała nr LII/631/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2023 r.
17 Uchwała nr LII/632/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Tczew
18 Uchwała nr LII/633/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Tczew
19 Uchwała nr LII/634/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie (z 15 listopada 2022 r.)
20 Uchwała nr LII/635/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 17 listopada 2022 r.)
21 Uchwała nr LII/636/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 2 grudnia 2022 r.)
22 Uchwała nr LII/637/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 7 grudnia 2022 r.)
23 Uchwała nr LII/638/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa, (skarga z 9 grudnia 2022 r.)
24 Uchwała nr LII/639/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (skarga z 10 grudnia 2022 r.),
25 Uchwała nr LII/640/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (skarga z 11 grudnia 2022 r.)
26 Uchwała nr LII/641/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia petycji z 16 października 2022 r.
27 Uchwała nr LII/642/2022 z dnia 28.12.2022 Środa
w sprawie rozpatrzenia petycji z 9 grudnia 2022 r.