ładowanie...

Dokumenty

1 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.11.2019 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r.
2 Uchwała nr XIV/115/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2020-2022
3 Uchwała nr XIV/116/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku zadań własnych Gminy Miejskiej Tczew oraz przystąpienia do Spółki
4 Uchwała nr XIV/117/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Południowa - Nowodworcowa w Tczewie
5 Uchwała nr XIV/118/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonania prac społecznie użytecznych w mieście Tczewie na rok 2020
6 Uchwała nr XIV/119/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Tczew do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019 - 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
7 Uchwała nr XIV/120/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie na rok 2020
8 Uchwała nr XIV/121/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
9 Uchwała nr XIV/122/2019 z dnia 28.11.2019 czwartek
w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa