ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 24.02.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 24.02.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24.02.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2022 r.
4 Uchwała nr XL/456/2022 z dnia 24.02.2022 czwartek
w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
5 Uchwała nr XL/457/2022 z dnia 24.02.2022 czwartek
w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w podnoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania
6 Uchwała nr XL/458/2022 z dnia 24.02.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.
7 Uchwała nr XL/459/2022 z dnia 24.02.2022 czwartek
w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2026
8 Uchwała nr XL/460/2022 z dnia 24.02.2022 czwartek
w sprawie przekazania petycji według właściwości ( z 21 grudnia 2021 r.)
9 Uchwała nr XL/461/2022 z dnia 24.02.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie (z 25 stycznia 2022 r.)
10 Uchwała nr XL/462/2022 z dnia 24.02.2022 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 1 lutego 2022 r.)