ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 23.12.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 23.12.2021 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23.12.2021 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 2 grudnia 2021 r.
4 Uchwała nr XXXVIII/417/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2021 r.
5 Uchwała nr XXXVIII/418/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2021-2034
6 Uchwała nr XXXVIII/419/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
7 Uchwała nr XXXVIII/420/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z parkingów stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew zlokalizowanych poza pasami drogowymi dróg publicznych
8 Uchwała nr XXXVIII/421/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Miejskiej Tczew oraz ustalenia wysokości stawek opłat za postój, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich pobierania,
9 Uchwała nr XXXVIII/422/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie ujednolicania nazw ulic w Gminie Miejskiej Tczew
10 Uchwała nr XXXVIII/423/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
11 Uchwała nr XXXVIII/424/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie
12 Uchwała nr XXXVIII/425/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych
13 Uchwała nr XXXVIII/426/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035
14 Uchwała nr XXXVIII/427/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Tczewa na 2022 rok
15 Uchwała nr XXXVIII/428/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok
16 Uchwała nr XXXVIII/429/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 rok
17 Uchwała nr XXXVIII/430/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2022 rok
18 Uchwała nr XXXVIII/431/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie nadania Pani Gertrudzie Pierzynowskiej Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
19 Uchwała nr XXXVIII/432/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie nadania Pani Alicji Gajewskiej Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
20 Uchwała nr XXXVIII/433/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie nadania Panu Jackowi Prętkiemu Medalu "PRO DOMO TRSOVIENSI"
21 Uchwała nr XXXVIII/434/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie nadania wyróżnienia "Honorowy Obywatel Miasta Tczewa"
22 Uchwała nr XXXVIII/435/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie odwołania radnego Kazimierza Mokwy ze składów Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023
23 Uchwała nr XXXVIII/436/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie odwołania radnego Macieja Skiberowskiego ze składów Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023
24 Uchwała nr XXXVIII/437/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie powołania radnego Macieja Skiberowskiego do składów Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023
25 Uchwała nr XXXVIII/438/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie odwołania radnego Michała Ciesielskiego ze składów Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023
26 Uchwała nr XXXVIII/439/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie powołania radnego Michała Ciesielskiego do składów Komisji stałych Rady Miejskiej w Tczewie kadencji 2018-2023
27 Uchwała nr XXXVIII/440/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (z 26 listopada 2021 r.)
28 Uchwała nr XXXVIII/441/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (z 27 listopada 2021 r.)
29 Uchwała nr XXXVIII/442/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Tczewa (z 28 listopada 2021 r.)
30 Uchwała nr XXXVIII/443/2021 z dnia 23.12.2021 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 9 grudnia 2021 r.)