ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 21.04.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 21.04.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21.04.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2022 r.
4 Uchwała nr XLIII/487/2022 z dnia 21.04.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.
5 Uchwała nr XLIII/488/2022 z dnia 21.04.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035