ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 08.03.2022 wtorek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 08.03.2022 wtorek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 08.03.2022 wtorek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 lutego 2022 r.
4 Uchwała nr XLI/463/2022 z dnia 08.03.2022 wtorek
w sprawie rozwiązania porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Tczew a Sejmskim Okręgiem Administracyjnym miasta Kurska (Federacja Rosyjska)
5 Uchwała nr XLI/464/2022 z dnia 08.03.2022 wtorek
w sprawie zerwania porozumienia o przyjaźni i współpracy między miastami Kursk (Federacja Rosyjska) i Tczew (Rzeczpospolita Polska)
6 Uchwała nr XLI/465/2022 z dnia 08.03.2022 wtorek
w sprawie rozwiązania porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy miastem Słuck (Republika Białorusi) i miastem Tczew (Rzeczpospolita Polska)