ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 30.01.2020 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.01.2020 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 grudnia 2019 r.
3 Uchwała nr XVI/137/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
4 Uchwała nr XVI/138/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Tczewa
5 Uchwała nr XVI/139/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Tczew
6 Uchwała nr XVI/140/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
w sprawie nadania nazwy rondu w mieście Tczewie
7 Uchwała nr XVI/141/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
w sprawie opłat za przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2020- 2022
8 Uchwała nr XVI/142/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej na 2020 rok
9 Uchwała nr XVI/143/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa
10 Uchwała nr XVI/144/2020 z dnia 30.01.2020 czwartek
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Tczewie na 2020 rok