ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 09.01.2023 poniedziałek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 09.01.2023 poniedziałek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 09.01.2023 poniedziałek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2022 r.
4 Uchwała nr LIII/643/2023 z dnia 09.01.2023 poniedziałek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2023 r.
5 Uchwała nr LIII/644/2023 z dnia 09.01.2023 poniedziałek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2023-2033