ładowanie...

Dokumenty

1 Zmiany do Porządku obrad z dnia 28.04.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
2 Porządek z dnia 28.04.2022 czwartek
głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
3 Protokół Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28.04.2022 czwartek
głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.
4 Uchwała nr XLIV/489/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego
5 Uchwała nr XLIV/490/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
6 Uchwała nr XLIV/491/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022 r.
7 Uchwała nr XLIV/492/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2035
8 Uchwała nr XLIV/493/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 4 kwietnia 2022 r.)
9 Uchwała nr XLIV/494/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 5 kwietnia 2022 r.)
10 Uchwała nr XLIV/495/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 6 kwietnia 2022 r.)
11 Uchwała nr XLIV/496/2022 z dnia 28.04.2022 czwartek
w sprawie poinformowania o organie właściwym do rozpatrzenia skargi (z 7 kwietnia 2022 r.)