×
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53

Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
I. Rozpoczęcie sesji:
27 października 2022r. (czwartek), godzina 10:00

II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 20, nieobecnych - 3

III. Kworum:
TAK, obecnych - 20, tj. 87%, nieobecnych - 3, tj. 14%

IV. Radni obecni:
1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa

V. Radni nieobecni:
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof

VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:
Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53

Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na XLIX sesji w dniu 27 października 2022r.

Lp Nazwisko i imię Podpis
1. Antczak Piotr
2. Borzyszkowski Wojciech
3. Brządkowski Łukasz
4. Chylicka Bożena
5. Cichon Józef
6. Ciesielski Michał
7. Cieśnik Krystian
8. Drewa Zenon
9. Dzwonkowski Tadeusz
10. Genca Brygida
11. Ickiewicz Kazimierz
12. Korda Wojciech
13. Kucharski Roman
14. Kussowski Marcin
15. Matysiak Mieczysław
16. Misiewicz Krzysztof
17. Mokwa Kazimierz
18. Nitza Iwona
19. Pierzynowska Gertruda
20. Roczyński Czesław
21. Skiberowski Maciej
22. Tobiański Tomasz
23. Ziółek-Radziszewska Ewa
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Zmiany do Porządku obrad

głosowanie, zatwierdzenie zmian do proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowali- brak -- brak -
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali20 z 20 (100%)
z wszystkich obecnych
1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Porządek

głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Protokół Rady Miejskiej w Tczewie

głosowanie, przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2022 r.
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/583/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/584/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie przy ulicy Czatkowskiej i Działkowej w Tczewie
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/585/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Tczewa
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/586/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/587/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady ustalania niektórych składników wynagradzania nauczycieli
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/588/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie
ZA głosowaliGłosów: 12 z 20 (60%)1) Borzyszkowski Wojciech, 2) Chylicka Bożena, 3) Drewa Zenon, 4) Dzwonkowski Tadeusz, 5) Ickiewicz Kazimierz, 6) Kucharski Roman, 7) Mokwa Kazimierz, 8) Nitza Iwona, 9) Pierzynowska Gertruda, 10) Roczyński Czesław, 11) Tobiański Tomasz, 12) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowaliGłosów: 1 z 20 (5%)1) Cieśnik Krystian
WSTRZYMALI SIĘ od głosuGłosów: 7 z 20 35%1) Antczak Piotr, 2) Brządkowski Łukasz, 3) Cichon Józef, 4) Genca Brygida, 5) Kussowski Marcin, 6) Matysiak Mieczysław, 7) Skiberowski Maciej
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/589/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Tczewa na 2022r.
ZA głosowaliGłosów: 15 z 20 (75%)1) Borzyszkowski Wojciech, 2) Chylicka Bożena, 3) Cichon Józef, 4) Drewa Zenon, 5) Dzwonkowski Tadeusz, 6) Genca Brygida, 7) Ickiewicz Kazimierz, 8) Kucharski Roman, 9) Matysiak Mieczysław, 10) Mokwa Kazimierz, 11) Nitza Iwona, 12) Pierzynowska Gertruda, 13) Roczyński Czesław, 14) Tobiański Tomasz, 15) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosuGłosów: 5 z 20 25%1) Antczak Piotr, 2) Brządkowski Łukasz, 3) Cieśnik Krystian, 4) Kussowski Marcin, 5) Skiberowski Maciej
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/590/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2022-2033
ZA głosowaliGłosów: 19 z 20 (95%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Tobiański Tomasz, 19) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosuGłosów: 1 z 20 5%1) Skiberowski Maciej
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/591/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/592/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tczewa (z 20 września 2022 r.)
ZA głosowaliGłosów: 17 z 20 (85%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Chylicka Bożena, 4) Cichon Józef, 5) Cieśnik Krystian, 6) Drewa Zenon, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Ickiewicz Kazimierz, 9) Kucharski Roman, 10) Matysiak Mieczysław, 11) Mokwa Kazimierz, 12) Nitza Iwona, 13) Pierzynowska Gertruda, 14) Roczyński Czesław, 15) Skiberowski Maciej, 16) Tobiański Tomasz, 17) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowaliGłosów: 2 z 20 (10%)1) Brządkowski Łukasz, 2) Genca Brygida
WSTRZYMALI SIĘ od głosuGłosów: 1 z 20 5%1) Kussowski Marcin
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/593/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 28 września 2022 r.)
ZA głosowaliGłosów: 19 z 20 (95%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Kucharski Roman, 11) Kussowski Marcin, 12) Matysiak Mieczysław, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Pierzynowska Gertruda, 16) Roczyński Czesław, 17) Skiberowski Maciej, 18) Tobiański Tomasz, 19) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali1 z 20 (5%)
z wszystkich obecnych
1) Drewa Zenon
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/594/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ( z 06 października 2022 r.)
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/595/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.( z 07 października 2022 r.)
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/596/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 09 października 2022 r.),
ZA głosowaliGłosów: 19 z 20 (95%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Kucharski Roman, 11) Kussowski Marcin, 12) Matysiak Mieczysław, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Pierzynowska Gertruda, 16) Roczyński Czesław, 17) Skiberowski Maciej, 18) Tobiański Tomasz, 19) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali1 z 20 (5%)
z wszystkich obecnych
1) Drewa Zenon
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/597/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 10 października 2022 r.),
ZA głosowaliGłosów: 19 z 20 (95%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Kucharski Roman, 11) Kussowski Marcin, 12) Matysiak Mieczysław, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Pierzynowska Gertruda, 16) Roczyński Czesław, 17) Skiberowski Maciej, 18) Tobiański Tomasz, 19) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali1 z 20 (5%)
z wszystkich obecnych
1) Drewa Zenon
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/598/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tczewie (z 12 października 2022 r.),
ZA głosowaliGłosów: 19 z 20 (95%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Dzwonkowski Tadeusz, 8) Genca Brygida, 9) Ickiewicz Kazimierz, 10) Kucharski Roman, 11) Kussowski Marcin, 12) Matysiak Mieczysław, 13) Mokwa Kazimierz, 14) Nitza Iwona, 15) Pierzynowska Gertruda, 16) Roczyński Czesław, 17) Skiberowski Maciej, 18) Tobiański Tomasz, 19) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali1 z 20 (5%)
z wszystkich obecnych
1) Drewa Zenon
Wydruk sporządzono w dniu: 01.12.2023, 13:53
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr XLIX/599/2022
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 27 października 2022r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 25 sierpnia 2022 r.
ZA głosowaliGłosów: 20 z 20 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Ickiewicz Kazimierz, 11) Kucharski Roman, 12) Kussowski Marcin, 13) Matysiak Mieczysław, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Pierzynowska Gertruda, 17) Roczyński Czesław, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz, 20) Ziółek-Radziszewska Ewa
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji3 z 23 (14%)
z wszystkich radnych
1) Ciesielski Michał, 2) Korda Wojciech, 3) Misiewicz Krzysztof
Nie głosowali- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA