×
Wydruk sporządzono w dniu: 22.01.2022, 15:42

Protokół
z sesji Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 9 maja 2019r.

Wydruk sporządzono w dniu: 22.01.2022, 15:42
I. Rozpoczęcie sesji:
9 maja 2019r. (czwartek), godzina 16:00

II. Stan Rady:
23 wszystkich radnych, obecnych - 19, nieobecnych - 4

III. Kworum:
TAK, obecnych - 19, tj. 83%, nieobecnych - 4, tj. 18%

IV. Radni obecni:
1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz

V. Radni nieobecni:
1) Brucki Ryszard, 2) Kussowski Marcin, 3) Pierzynowska Gertruda, 4) Ziółek-Radziszewska Ewa

VI. Przewodniczący Rady Miejskiej:
Drewa Zenon
Lista obecności radnych poniżej.
Wydruk sporządzono w dniu: 22.01.2022, 15:42

Lista obecności
radnych Rady Miejskiej w Tczewie
na VIII/2019 sesji w dniu 9 maja 2019r.

Lp Nazwisko i imię Podpis
1. Antczak Piotr
2. Borzyszkowski Wojciech
3. Brucki Ryszard
4. Brządkowski Łukasz
5. Chylicka Bożena
6. Cichon Józef
7. Ciesielski Michał
8. Cieśnik Krystian
9. Drewa Zenon
10. Dzwonkowski Tadeusz
11. Genca Brygida
12. Ickiewicz Kazimierz
13. Korda Wojciech
14. Kucharski Roman
15. Kussowski Marcin
16. Matysiak Mieczysław
17. Misiewicz Krzysztof
18. Mokwa Kazimierz
19. Nitza Iwona
20. Pierzynowska Gertruda
21. Skiberowski Maciej
22. Tobiański Tomasz
23. Ziółek-Radziszewska Ewa
Wydruk sporządzono w dniu: 22.01.2022, 15:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Porządek

głosowanie, zatwierdzenie proponowanego porządku obrad sesji
ZA głosowaliGłosów: 19 z 19 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji4 z 23 (18%)
z wszystkich radnych
1) Brucki Ryszard, 2) Kussowski Marcin, 3) Pierzynowska Gertruda, 4) Ziółek-Radziszewska Ewa
Nieobecni podczas głosowania- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA
Wydruk sporządzono w dniu: 22.01.2022, 15:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr VIII/61/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do zmiany zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie tzw. osiedla "Dominiki", a w szczególności dla działek nr 50/6, 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6, 50/8, 212/35, 212/34 wspólnego przeznaczenia pod tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych
ZA głosowaliGłosów: 16 z 19 (85%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Cichon Józef, 5) Ciesielski Michał, 6) Cieśnik Krystian, 7) Drewa Zenon, 8) Dzwonkowski Tadeusz, 9) Genca Brygida, 10) Korda Wojciech, 11) Kucharski Roman, 12) Matysiak Mieczysław, 13) Misiewicz Krzysztof, 14) Mokwa Kazimierz, 15) Nitza Iwona, 16) Skiberowski Maciej
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosuGłosów: 3 z 19 16%1) Chylicka Bożena, 2) Ickiewicz Kazimierz, 3) Tobiański Tomasz
Nieobecni na sesji4 z 23 (18%)
z wszystkich radnych
1) Brucki Ryszard, 2) Kussowski Marcin, 3) Pierzynowska Gertruda, 4) Ziółek-Radziszewska Ewa
Nieobecni podczas głosowania- brak -- brak -
Wydruk sporządzono w dniu: 22.01.2022, 15:42
Wyniki głosowania jawnego, imiennego

Uchwała Nr VIII/62/2019
Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 9 maja 2019r.

w sprawie skargi na działalność dyrektora Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji
ZA głosowaliGłosów: 19 z 19 (100%)1) Antczak Piotr, 2) Borzyszkowski Wojciech, 3) Brządkowski Łukasz, 4) Chylicka Bożena, 5) Cichon Józef, 6) Ciesielski Michał, 7) Cieśnik Krystian, 8) Drewa Zenon, 9) Dzwonkowski Tadeusz, 10) Genca Brygida, 11) Ickiewicz Kazimierz, 12) Korda Wojciech, 13) Kucharski Roman, 14) Matysiak Mieczysław, 15) Misiewicz Krzysztof, 16) Mokwa Kazimierz, 17) Nitza Iwona, 18) Skiberowski Maciej, 19) Tobiański Tomasz
PRZECIW głosowali- brak -- brak -
WSTRZYMALI SIĘ od głosu- brak -- brak -
Nieobecni na sesji4 z 23 (18%)
z wszystkich radnych
1) Brucki Ryszard, 2) Kussowski Marcin, 3) Pierzynowska Gertruda, 4) Ziółek-Radziszewska Ewa
Nieobecni podczas głosowania- brak -- brak -
JEDNOGŁOŚNIE ZA